Nemáte ještě účet?
Registrujte se
Košík
Menu
Úvodní stránka O nákupu Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.leroy-eshop.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (také označeného jako „spotřebitele“).
Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). 
Je-li kupujícím spotřebitel (spotřebitel = osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“). 

 

Kontaktní údaje:

Název: Petr Rezek – JIVR
Sídlo: U Nemocnice 2190/1, PSČ 415 01, Teplice v Čechách
IČ: 63789671, DIČ: CZ7201242862
Telefon: +420 777 100 109, 774 601 109, 775 100 663
Email: info@leroy-eshop.cz
Kontaktní adresa: LeRoy studio–ložní výbava,Masarykova 1047/92, 415 01 Teplice
Provozní doba e-shopu: PO-PÁ: 08:00 -15:00
 

Seznam provozoven:

LeRoy studio - Matrace, Postele,ložní výbava, Masarykova 1047/92, 415 01 Teplice
LeRoy studio - Matrace, Postele,ložní výbava, Žižkova 3500/24, 400 01 Ústí n.L.


Více informací na webu v patičce v sekci Kontakt-kontaktní údaje-prodejny.

Objednávka

Kupující objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na https://www.leroy-eshop.cz/.  Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a po jejím přijetí ze strany prodávajícího je tímto způsobem uzavřena smlouva distančním způsobem.

Při každé objednávce musí kupující uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo (e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, IČ DPH, název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splní automaticky). Kupující je vyzván e-shopem prodávajícího k registraci, která mu následně umožní využívat služby a věrnostní programy e-shopu. Kupující může potvrzením souhlasit nebo kdykoliv odmítnout odesílání informací a newsletterů emailem. Tyto údaje budou v smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a nebudou poskytnuté třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).

Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidovaná v systému prodávajícího a prodávající kupujícímu přijetí objednávky nejpozději ve lhůtě 24 hodin (v pracovních dnech) potvrdí za předpokladu, že plnění objednávky lze realizovat. Prodávající ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí kupujícímu možnou dodací dobu, nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro prodávajícího i kupujícího závazná a tím vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího s kupujícím, tj. den, kdy se ověřuje objednávka u prodávajícího. Objednávku je možné platně stornovat pouze písemnou formou (e-mailem). Potvrzení o přijetí stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu také pouze písemnou formou (e-mailem). Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelného dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky
Kupující je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.

Dodací lhůty, doprava zboží a přepravné

Objednané zboží (označené skladem) je vyexpedováno standardně do 48 hodin, pokud by tomu bylo jinak, prodávající oznámí nejbližší možný termín expedice kupujícímu. Je zároveň nutné počítat s tím, že z důvodů nefungování přepravních firem v sobotu, v neděli a o svátcích, se zboží v tyto dny neexpeduje.
Doprava zboží je zajištěna smluvními firmami Česká pošta, DPD(dříve Geis),PPL a Fofr-Zdar a.s., případně vlastní dopravou prodávajícího. Dopravci deklarují dodání zboží do druhého dne (do 24 h) po celém území České republiky kromě naší vlastní dopravy, kde je termín a čas dodávky při plnění objednávky sjednán a oběma stranami předem odsouhlasen. Podmínky expedice a dopravy zboží o Vánocích uvádí prodávající včas každý rok v aktualitách. 
Aktuální dopravce a ceny za dopravu a dobírku jsou uvedeny vždy aktuálně v patičce webu v sekci Doprava.
Ke každé objednávce (nákupu) do 2000,- Kč včetně, bude připočítáno dopravné, v případě dobírky doběrečné. Každá objednávka ze sortimentu povlečení, prostěradla, ručníky, osušky, přikrývky, polštáře, soupravy přikrývka a polštář, matracové chrániče, nad 2000,-Kč bude vyexpedována zdarma. 

Ceny zboží a platební podmínky 

Všechny uvedené ceny v eshopu www.leroy-eshop.cz jsou v českých korunách včetně DPH. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předcházejícího upozornění. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců apod. 
V případě akcí zpravidla platí, že slevy se nedají sčítat.
Pro každou jednotlivou objednávku je platná kupní cena, která byla uvedena v ceníku prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky kupujícího.
Kupující uhradí platbu některým z následujících způsobů platby: 
    a) dobírkou – hotovostní platbou při převzetí zboží
    b) převodem na účet – bezhotovostní převod (příkaz k úhradě) na náš účet č. 172339553/0600. 
Pozor – zboží bude odesláno následující den, ale až po připsání celé částky dle objednávky na účet prodávajícího.
    c) platební kartou – lze zaplatit v eshopu prodávajícího platební kartou, která toto umožňuje.  V případě, že Vám nejde platba kartou provézt, kontaktujte vaší banku.

Před převzetím výrobku je kupující povinen zaplatit kupní cenu výrobku a dopravné, které zahrnují případné náklady na dobírku.

Přebírání zboží

Kupující se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce, v případě osevního odběru v některé z provozoven společnosti.
Při přebírání produktu je kupující povinný zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozená a zničená, spotřebitel je povinný odmítnut převzetí zásilky, ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptované.

Kupující nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má produkt v držení, má kupující všechny povinnosti uschovatele věci a je povinný produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byli za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.

Prodávající je oprávněný požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na kupujícího.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem převzetí kupujícím anebo jeho zmocněncem.

Reklamační řád

Reklamace vad zboží se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
 
Způsob uplatnění reklamace
Jako kupující jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 
a) Uplatnění v provozovnách prodávajícího
V provozovnách je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
 
b) Uplatnění zasláním reklamovaného zboží
Zboží je možné reklamovat zasláním na provozovnu LeRoy studio - ložní výbava, Masarykova 92, 415 01 Teplice, nebo na jinou provozovnu prodávajícího.


Kupující má právo na:
    a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
    b) odstranění vady opravou věci,
    c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,
    d) odstoupení od smlouvy,
pokud jde o vadné plnění, které je podstatným porušením smlouvy. O podstatné porušení smlouvy se jedná tehdy, kdy zboží nemá vlastnosti, kvůli kterým si zboží kupující zakoupil. 
Kupující při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která nelze odstranit.
Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny či odstoupení od smlouvy, pokud prodávající neodstraní vady v přiměřené lhůtě 30 dnů či oznámí-li kupujícímu, že vady nelze odstranit.
Kupující má právo na:
    a) odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti,
    b) odstranění vady opravou věci,
    c) přiměřenou slevu z kupní ceny,
pokud jde o vadné plnění, které je méně podstatným porušením smlouvy.
Kupující má právo na slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy, pokud prodávající vadu věci neodstraní v přiměřené lhůtě 30 dnů nebo vadu věci odmítne odstranit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 
Kupující má právo na dodání nové věci či odstoupení od smlouvy, pokud:
    a) je vada neodstranitelná,
    b) výskyt vady se opakuje (prodávající vadu již dvakrát odstranil a vada se objevila znovu),
    c) se objeví tři vady naráz a každá brání řádnému užívání věci,
    d) se na zboží vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy či požadovat dodání nové věci, pokud vada věci vznikla běžným opotřebením, nevhodným použitím zboží či jeho vlastním zaviněním. To neplatí, pokud:
    a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
    b) kupující věc použil ještě před objevením vady,
    c) změna stavu nebyla způsobena jednáním či opomenutím kupujícího 
    d) kupující věc prodal ještě před objevením vady
Pokud kupující pozměnil věc při obvyklém použití a stalo se tak jen zčásti, vrátí prodávajícímu ty části, které vrátit může, a prodávajícímu nahradí částku, v níž měl z použití věci prospěch. 
Prodávající je povinen reklamaci přijmout a její uplatnění písemně potvrdit (např. sepsáním reklamačního protokolu obsahujícího identifikační údaje prodávajícího, jméno a příjmení spotřebitele, případně kontaktní údaje spotřebitele, přesné označení zboží a popis vady, datum zakoupení zboží, datum uplatnění reklamace, spotřebitelem zvolené uplatnění práva z vady zboží). 
Po přijetí reklamace pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s vámi jako spotřebitelem nedohodneme na lhůtě delší.
Náklady spojené s reklamací zboží
Pokud se reklamace zboží prokáže jako oprávněná, tedy vady nevznikly běžným opotřebením, nevhodným použitím zboží či vlastním zaviněním spotřebitele, nese prodávající veškeré účelně vynaložené náklady při uplatnění spotřebitelovo práva na reklamaci.
Spotřebitel má právo reklamovat zboží v jakékoli provozovně spotřebitele, pokud by si však pro reklamaci zboží nevybral provozovnu, který je nejméně vzdálená místu, odkud bude zboží k reklamaci přepravovat, náklady na dopravu ponese spotřebitel. Vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy u některých druhů zboží
Dle § 1837 občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy v případě určených druhů zboží. V našem případě se jedná o tyto situace:
 
    a) Zboží upravené podle přání spotřebitele. Tím se rozumí úprava zboží na přání spotřebitele mimo rozměry uvedené v nabídce zboží na stránkách https://www.leroy-eshop.cz/ , dále veškeré matrace mimo rozměr 90 x 200 cm a veškeré rošty mimo rozměr 90 x 200 cm. Kupující pak bude prodávajícím výslovně upozorněn, že v případě zakázkové výroby nemůže od smlouvy odstoupit. Jedná se o veškerý nábytek, který je v nabídce prodávajícího a současně nebyl zakoupen přímo ze skladových zásob prodávajícího. Nábytek ze skladových zásob prodávajícího je zpravidla prodáván s tím, že doba od objednávky do dodání nepřesahuje 14 dní.
    b) Zboží, které nelze vrátit z hygienických důvodů. Tím se rozumí matrace vybalena z přepravního ochranného hygienického obalu. Tímto se nevylučuje možnost výrobek vyzkoušet, nicméně ochranný obal nesmí být porušen. 

 

Odstoupení od smlouvy


Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části jestliže:
    a) výrobek se nevyrábí nebo se přestal vyrábět;
    b) změnila se cena, za kterou výrobek prodává jeho dodavatel (distributor);
    c) vystavená cena výrobku byla chybná;
    d) kupující se v minulosti v obchodním kontaktu s prodávajícím nechoval v souladu s pravidly poctivého obchodního styku, nebo jednal tak, že porušil svůj závazek vůči prodávajícímu nebo způsobil nebo chtěl způsobit prodávajícímu škodu;
    e) nedojde k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím o osobním převzetí zboží.
Kupující má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, a to ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Toto právo má pouze kupující, který neuzavírá smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.
Kupující má právo od smlouvy také odstoupit v případě, že předmětem objednávky bylo zboží, které neměl prodávající aktuálně k dispozici a informace o jeho ceně nebyla dostupná v době dodání, a po obstarání informace o ceně zboží v době dodání kupující nesouhlasí s cenou, za kterou je takové zboží prodávajícím nabízeno.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat LeRoy studio - ložní výbava, Masarykova 92, 415 01  Teplice , info@leroy-eshop.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující může použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
Pokud kupující pošle vrácené zboží na dobírku, takto vrácené zboží nebude přijato a tím se prodlužuje doba vyřízení.
___________________________________________________________________________

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: LeRoy studio - ložní výbava, Masarykova 92, 415 01 Teplice , info@leroy-eshop.cz nebo telefonicky 774601109 nebo 777100109
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: Zde uveďte zboží tak jak je popsáno na faktuře, nebo přiložte kopii faktury/ daňového dokladu.
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Datum:
Podpis spotřebitele:
___________________________________________________________________________

Postup při vrácení zboží a peněžních prostředků v případě odstoupení od smlouvy
Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, budou mu vráceny všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený), bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy a bylo doručeno zboží. 
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, kupující zašle zpět nebo je předá na adrese LeRoy studio - ložní výbava, Masarykova 92, 415 01 Teplice.
Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak, nebo se tak oboustranně předem kupující a prodívající nedomluvili. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Řešení spotřebitelského sporu mimosoudní cestou
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz 
Web: adr.coi.cz

Závěrečná ustanovení

Prodávající má právo podle charakteru objednaných výrobků vyzvat kupujícího k osobní prohlídce a osobnímu odběru výrobku (vztahuje se hlavně na finančně náročnější výrobky, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude kupující kontaktovaný a bude s ním dohodnutý další postup. Pokud kupující už uhradil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět, pokud kupující s prodávajícím na postupu ohledně převzetí zboží nedohodnou.

Kupující prohlašuje, že před vyplněním nebo odesláním objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a že s nimi souhlasí.  Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly formulované a přijaté v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že bude shledáno příslušným orgánem veřejné moci České republiky některé ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to celkem nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím nejsou nijak dotčena.
Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou, elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2020
V případě nejasností a dotazů kontaktujte našeho prodejního specialistu na tel.č.774601109 (kontakt je též na hlavní straně eshopu – nahoře). 
 


  1. Více než 1000 variant postelí
    v prodejnách LeRoy v Teplicích a Ústí n.L.
  2. Zdravotní matrace s nejvyšší zdravotní certifikací
    v ČR a celé Evropě, v Teplicích a Ústí n.L. pouze v našich prodejnách LeRoy
  3. Největší výběr přikrývek a polštářů
    skladem v eshopu a v našich prodejnách LeRoy

Přihlášení k newsletteru

Nechte si zasílat info o akcích a slevách a získejte slevu 100,- Kč na nákup!

(lze uplatnit při objednávce nad 1 000,- Kč)

VÍCE INFORMACÍ